Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 24/11/2020

Hiện tượng một số đối tượng lợi dụng tên tuổi ngân hàng, phát hành thẻ giả và yêu cầu nộp các khoản phí diễn ra ngày càng phổ biến. Có thể thấy, bên cạnh các thủ đoạn lừa đảo tinh vi dựa vào công cụ trực tuyến và dịch chuyển phát tiện lợi hiện nay, những hình thức lừa đảo kiểu “bình dân” này vẫn đang gia tăng. Số tiền mỗi vụ tuy không quá lớn nhưng nhiều vụ việc liên tiếp diễn ra hiện nay đã gây ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào hoạt động hệ thống ngân hàng nói chung.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed