Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 24/5/2021

Thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng mạnh trong 2020 và những tháng đầu năm 2021, dự báo sẽ tăng tiếp trong thời gian tới do thói quen của người tiêu dùng đã thay đổi, kết hợp với tác động của đại dịch Covid-19 khiến người dân ngại giao dịch bằng tiền mặt. Trong bối cảnh đó, các ngân hàng đã tung ra nhiều tiện ích để khuyến khích khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt.

Đặc biệt, việc đa dạng hoá và đi sâu vào khai thác từng phân khúc khách hàng, các ngân hàng đã phát triển nhiều dòng thẻ khác nhau để khuyến khích khách hàng.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed