Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 24/6/2020

Tăng vốn điều lệ (VĐL) tiếp tục là tâm điểm của đại hội đồng cổ đông các ngân hàng trong năm nay. Với nguồn lợi nhuận để lại khá cao từ những năm trước, các ngân hàng đều muốn chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn thay vì chia cổ tức bằng tiền mặt. Theo đó, thứ tự VĐL trong 2020 sẽ có sự thay đổi lớn với các ngân hàng mới tham gia Top 10 VĐL lớn nhất hệ thống. 
Tuy nhiên, không phải kế hoạch tăng vốn nào cũng có thể thực hiện thành công, đặc biệt trong bối cảnh năm nay thị trường có diễn biến khó lường.
Vui lòng xem bản tin tại đây