Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 24/6/2021

VAMC đã được NHNN đồng ý xây dựng sàn giao dịch nợ xấu, khoảng đầu Q.III sẽ ra đời. Việc thành lập sàn giao dịch nợ được đề cập từ năm 2017, khi Nghị quyết 42 của Quốc hội ban hành về thí điểm xử lý nợ xấu của các ngân hàng ban hành. Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện thành lập, từ đó đến nay, việc mua bán nợ thực hiện giao dịch qua VAMC. Kỳ vọng của các bên sàn giao dịch nợ sẽ giúp hoạt động mua bán nợ được khơi thông, góp phần xử lý nợ xấu của nền kinh tế.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed