Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 25/06/2019

Ngân hàng Nhà nước định hướng NHTM không tăng LS cho vay 2019. Tuy nhiên, do áp lực từ  yếu tố bên ngoài, cộng với việc hạn chế room tín dụng và cạnh tranh LS đầu vào, LS cho vay cá nhân đang có xu hướng tăng lên.... LS tăng sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ. 
Ngoài ra, khi LS tăng, khả năng tiếp cận được vốn của các ngân hàng để vay mua BĐS sẽ bị ảnh hưởng, nhất là khi tín dụng không còn sức ép tăng. Hiện nay, LS cho vay mua nhà có xu hướng tăng, do nguồn vốn cho vay mua nhà chủ yếu là trung, dài hạn, từ 1 năm trở lên, thậm chí có ngân hàng cho vay với thời hạn lên đến 20 năm.

Vui lòng xem bản tin tại đây