Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 25/11/2020

Nhiều NĐTNN khá quan tâm đến lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là tài chính tiêu dùng. Ngoài sự quan tâm của đối tác ngoại, ngân hàng trong nước cũng muốn tham gia vào lĩnh vực tiềm năng này. Thời gian qua, làn sóng M&A công ty tài chính bị gián đoạn do Covid-19. Tuy nhiên, với tiềm năng tăng trưởng tốt, khả năng sinh lời cao, các công ty tài chính vẫn lạc quan tìm kiếm đối tác M&A.

Dự báo, M&A trong lĩnh vực này sẽ nóng trở lại nhưng thị trường hồi phục phụ thuộc vào mức độ phục hồi của nền kinh tế.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed