Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 25/5/2021

Số lượng tài khoản và tiền gửi thanh toán tính đến cuối Q.I tăng trưởng mạnh mẽ. Tiền gửi thanh toán tăng mạnh trong bối cảnh các dịch vụ NHĐT, NH số, ví điện tử,... phát triển trong những năm gần đây giúp người dân ngày càng ưa chuộng giao dịch thanh toán điện tử. Ngoài ra, Covid-19 cũng có phần nào đó tác động tới thói quen của người dân, chuyển sang thanh toán điện tử.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed