Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 25/6/2020

Cập nhật phân loại thị trường hàng năm của MSCI ban hành ngày 23/6 với việc không quốc gia nào được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng từ thị trường cận biên sang thị trường mới nổi. Trong đó, liên quan đến Việt Nam, không có sự cải thiện nào trong đánh giá khả năng tiếp cận thị trường của MSCI so với năm 2019. 
Vì vậy, có thể phải đợi đến 2021, khi một số luật mới (Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư) có hiệu lực và việc tái cấu trúc các sàn chứng khoán được thực hiện, thị trường Việt Nam có thể nhận được đánh giá tốt hơn từ MSCI.
Vui lòng xem bản tin tại đây