Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 26/09/2022

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, quyết định tăng lãi suất (LS) của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi kinh tế, ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Đây cũng là ưu tiên số 1 của NHNN trong thời gian tới. Mặc dù, tăng LS điều hành nhưng NHNN sẽ vận động các tổ chức tín dụng cắt giảm chi phí để giữ ổn định mặt bằng LS cho vay và nghiên cứu giảm LS ở một số lĩnh vực ưu tiên. Tuy nhiên, NHNN không điều hành lãi vay, vì đây là thoả thuận giữa ngân hàng và người vay.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed