Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 26/11/2020

ADB vừa công bố báo cáo giám sát trái phiếu Châu Á, trong đó có nhiều nhận định về thị trường trái phiếu Đông Á mới nổi và Việt Nam. Tổng giá trị trái phiếu bằng đồng nội tệ đang lưu hành trên thị trường Đông Á mới nổi đạt 18.700 tỷ USD vào cuối tháng 9, cao hơn 4,8% sv thời điểm cuối tháng 6 và cao hơn 17,4% sv 2019 do các chính phủ vay tiền để hỗ trợ chương trình kích thích quy mô lớn.

Đáng chú ý, tại thị trường Việt Nam, tăng trưởng hàng quý đạt mức 11,6% vào cuối tháng 9. Đây là tốc độ tăng trưởng hằng quý cao nhất trong khu vực Đông Á mới nổi, đạt 65,3 tỷ USD.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed