Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 26/3/2020

Từ đầu năm đến nay, NHNN đã mua hơn 3 tỷ USD vào dự trữ ngoại hối (sau khi mua khoảng 20 tỷ USD trong 2019), giúp cho dự trữ ngoại hối tăng lên 83 tỷ USD. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện tại đạt 32% GDP, gần bằng với tỷ lệ 33% GDP của Trung Quốc đã tích luỹ được ngay trước khi CNY bắt đầu lên giá. Do vậy, NHNN có nhiều dự trữ để đáp ứng bất kỳ một sự bán tháo hoảng loạn nào trong ngắn hạn từ NĐTNN.
Vui lòng xem bản tin tại đây