Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 26/4/2021

Ttại cuộc họp Ban chấp hành Hiệp hội kinh doanh vàng (VGTA), các vấn đề trong lĩnh vực vàng được đưa ra như kiến nghị NK vàng nguyên liệu, bổ sung các loại vàng miếng khác ngoài thương hiệu SJC, lập SGD vàng…. Theo đó, VGTA kiến nghị những mục tiêu cụ thể như đổi mới chính sách pháp luật và cơ chế quản lý đối với ngành vàng. Đồng thời, VGTA sẽ sẵn sàng phối hợp, tham gia cùng các cơ quan chức năng để trình Chính phủ ban hành Nghị định mới phù hợp với yêu cầu đổi mới, tạo điều kiện cho DN vàng được hoạt động bình đẳng như DN ở lĩnh vực khác.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed