Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 26/5/2021

ại diện KBNN nhận định, thị trường TPCP đã có sự hỗ trợ hiệu quả cho Chính phủ cũng như giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư an toàn cho các NĐT, điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn hiện nay khi bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Lãi suất phát hành duy trì ở mức thấp trên tất cả các kỳ hạn, giúp tiết kiệm chi phí sử dụng vốn cho Chính phủ. Đáng chú ý, kỳ hạn bình quân trái phiếu phát hành qua đấu thầu đạt trên 10 năm, đem lại sự chủ động và ổn định trong hoạt động đầu tư phát triển các dự án trọng điểm và dài hạn của Chính phủ.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed