Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 27/09/2022

Để phát huy vai trò của nguồn kiều hối, giới chuyên môn cho rằng, Chính phủ cần có những chính sách tích cực nhằm tăng niềm tin cho kiều bào; đồng thời, tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thay đổi môi trường đầu tư theo hướng tích cực. Song song đó, cần “nắn” kiều hối chảy vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, các kênh đầu tư tốt thông qua việc tạo ra môi trường đầu tư tốt, thuận lợi cũng như phát triển các thị trường như trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán… chuyên nghiệp và hiệu quả hơn để thu hút đầu tư.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed