Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 28/4/2021

Mặc dù, nền KT còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng mở ra nhiều cơ hội, thuận lợi và xu hướng phát triển mới. Với tâm thế đó, định hướng chủ lực trong năm tới của nhiều NH là tái cơ cấu hoạt động hiệu quả và tạo đột phá trong hoạt động NH số; triển khai các giải pháp như đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu theo đề án; đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số và nâng cao năng lực số; tối ưu hiệu quả nguồn vốn và sự dụng vốn; gia tăng quy mô và hiệu quả hoạt động KD.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed