Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 28/5/2021

Theo thống kê của NHNN, trong năm 2020 có 70% người trưởng thành ở Việt Nam có tài khoản ngân hàng nhưng gần ½ trong số đó không tiếp cận được với tín dụng. Những năm gần đây, nhờ sự phát triển của công nghệ số và quá trình chuyển đổi số ở ngân hàng, ứng dụng ngân hàng di động đã thể hiện vai trò lớn đối với tài chính toàn diện.

Ngân hàng đã có thể tiếp cận khách hàng ở những nơi mà không có trụ sở hay chi nhánh trú đóng. Thực tế cho thấy, giao dịch không dùng tiền mặt ở Việt Nam đã tăng 75,2% trong 9 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed