Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 29/06/2022

Lãi suất huy động của các ngân hàng được điều chỉnh theo chiều hướng tăng trong thời gian gần đây. Một số chuyên gia cho rằng, dự kiến Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ nới room tín dụng trong tháng 7. Mặc dù, thanh khoản dồi dào nhưng các ngân hàng cố gắng chuẩn bị sẵn nguồn lực để đảm bảo dòng chảy vốn được liên tục. Với triển vọng tăng trưởng kinh tế vững chắc và tình hình lạm phát trong nước tiếp tục được quản lý tốt, NHNN có đủ nguồn lực giữ ổn định các lãi suất chính sách để hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed