Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 29/11/2019

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất huy động và cho vay. Việc giảm lãi suất được nhìn nhận sẽ giúp kích thích nhu cầu vay của người dân và doanh nghiệp trong mùa kinh doanh cao điểm cuối năm. 
Đáng chú ý, khác với các lần trước, đợt giảm lãi suất lần này của các ngân hàng được thực hiện ở cả đầu ra và đầu vào. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến lợi nhuận nhưng mức giảm là không nhiều.

Vui lòng xem bản tin tại đây