Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 29/12/2017

Thông tin từ NHNN cho biết Thống đốc đã ký ban hành Thông tư số 19/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN vào ngày 28/12/2017. Đây là các Thông tư quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 12/02/2018. Riêng các quy định liên quan đến tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn sẽ được áp dụng từ 01/01/2018.

Vui lòng xem bản tin tại đây