Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 29/6/2020

Hiện nay, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống được kiểm soát <2%. Tuy nhiên, 3 tháng gần đây, NX tiềm ẩn có xu hướng tăng. Theo đó, NHNN đã chuẩn bị 2 kịch bản NX: (i) Trường hợp dịch được kiểm soát trong Q.I: Tỷ lệ NX (gồm nội bảng, đã bán cho VAMC và nợ đã thực hiện phân loại nợ) sẽ ở mức 2,9-3,2% vào cuối Q.II và từ 2,6-3% vào cuối năm 2020; 
(ii) Trường hợp dịch diễn biến phức tạp hơn, tỷ lệ này sẽ ở gần mức 4% vào cuối Q.II và 3,7% vào cuối năm 2020 và còn có thể cao hơn.
Vui lòng xem bản tin tại đây