Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 30/06/2022

Theo lãnh đạo các ngân hàng, nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp sau 2 năm đại dịch Covid-19 giống như ''cơn khát sau trận hạn hán” nên tăng rất nhanh. Với ''room'' tín dụng hiện nay, chắn chắc sẽ không đáp ứng đủ. Vì vậy, đại diện nhiều ngân hàng đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nới hạn mức tăng trưởng tín dụng phù hợp để các ngân hàng tham gia hỗ trợ khách hàng. Tuy nhiên, quan điểm của NHNN là phải kiểm soát chặt chẽ để ổn định vĩ mô, sau đó mới tính đến các yếu tố khác.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed