Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 30/6/2020

Tăng trưởng tín dụng thấp kỷ lục, trong khi huy động vốn cao gần gấp đôi nên hệ thống NH đang dư thừa lượng vốn khá lớn. Theo đó, KQKD 6th đầu năm của các NH không khả quan. Tuy nhiên, nền kinh tế đang tái khởi động, nhu cầu vốn tăng cao và các hoạt động phi tín dụng theo đó sẽ hồi phục. Kỳ vọng LN 6th cuối năm của các NH sẽ tốt hơn nửa đầu năm nay. Đặc biệt, các NH trụ vững trong 6th đầu năm sẽ có thể bật tăng mạnh vào thời gian tới.
Vui lòng xem bản tin tại đây