Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 31/5/2021

NHNN đã điều hành tiền tệ theo hướng nới lỏng kể từ đầu năm nay để hỗ trợ tăng trưởng, trong bối cảnh yếu tố vĩ mô tiếp tục gặp thuận lợi. Đồng thời, giữ bộ khung LS điều hành không đổi sv cuối năm 2020 và tiếp tục duy trì các chính sách trợ giúp DN chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 là những điểm nhấn quan trọng của CSTT các tháng đầu năm. Điều đó cho thấy, những thuận lợi trong điều hành tiền tệ và sự linh hoạt của Nhà điều hành trong một CSTT đa mục tiêu.

Vui lòng xem bản tin tại đây

 

Chatbot embed