Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 31/7/2020

Nhìn chung, ngành ngân hàng đang trong giai đoạn rà soát các chi phí vận hành theo thông báo cuả Thống đốc, dẫn đến việc nhu cầu tuyển dụng trong Ngành đang chững lại và chưa có dấu hiệu tái khởi động mạnh mẽ, đặc biệt đối với phân khúc tuyển dụng ứng viên cao cấp. Tuy nhiên, đối với phân khúc nhân viên và chuyên viên, tại các ngân hàng từ Q.II bắt đầu xuất hiện xu hướng tuyển dụng ồ ạt vị trí kinh doanh để phục vụ cho dịch vụ bán chéo sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.