Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CBTT Chuyển địa điểm và đổi tên gọi Phòng giao dịch Hàm Nghi (trực thuộc Chi nhánh Sông Hàn)

Chi tiết như sau:

Tên gọi và địa điểm cũ

Tên gọi và địa điểm mới

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CHI NHÁNH SÔNG HÀN

PHÒNG GIAO DỊCH HÀM NGHI

Số 02 Hàm Nghi, Phường Thạc Gián,

Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CHI NHÁNH SÔNG HÀN

PHÒNG GIAO DỊCH NGŨ HÀNH SƠN

Số 484 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ,

Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

Thời điểm thực hiện việc thay đổi:

Sacombank sẽ thông báo ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Đà Nẵng và các cơ quan chức năng liên quan chấp thuận bằng văn bản.