Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CBTT Chuyển địa điểm và đổi tên gọi Phòng giao dịch Mỹ Tho A (trực thuộc Chi nhánh Tiền Giang)

Tên gọi và địa điểm cũ

Tên gọi và địa điểm mới

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CHI NHÁNH TIỀN GIANG

PHÒNG GIAO DỊCH MỸ THO A

194 Ấp Bắc, Phường 5, Tp. Mỹ Tho,

Tỉnh Tiền Giang

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CHI NHÁNH TIỀN GIANG

PHÒNG GIAO DỊCH CHÂU THÀNH TIỀN GIANG

Ấp Tân Phong, Xã Tân Lý Tây, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

Thời điểm thực hiện việc thay đổi:

Sacombank sẽ thông báo ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Tiền Giang và các cơ quan chức năng liên quan chấp thuận bằng văn bản.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.