Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CBTT v/v Chuyển địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Phổ Quang (trực thuộc Chi nhánh Phú Nhuận)

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN - PHÒNG GIAO DỊCH   PHỔ QUANG


Địa chỉ cũ: Số 3G Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.
Địa chỉ mới: Số 2A Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Thời điểm thực hiện việc thay đổi:
Sacombank sẽ thông báo ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh TP.HCM và các cơ quan chức năng liên quan chấp thuận bằng văn bản. 
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.