Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CBTT v/v Chuyển địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Thoại Sơn (trực thuộc Chi nhánh An Giang)

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH AN GIANG - PHÒNG GIAO DỊCH THOẠI SƠN

Địa chỉ cũ: Số 575 Nguyễn Huệ, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
Địa chỉ mới: Số 129A Nguyễn Huệ, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Thời điểm thực hiện việc thay đổi:
Sacombank sẽ thông báo ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh An Giang và các cơ quan chức năng liên quan chấp thuận bằng văn bản. 
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.