Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CBTT v/v Điều chỉnh địa chỉ trụ sở Phòng giao dịch Chợ Cầu (trực thuộc Chi nhánh Quận 12)

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH QUẬN 12 - PHÒNG GIAO DỊCH CHỢ CẦU 


Địa chỉ cũ: Số A58 đường Tô Ký, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM.
Địa chỉ mới: Số A58 và 102 đường Tô Ký, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM.

Thời điểm thực hiện việc thay đổi:

Sacombank sẽ thông báo ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh TP.HCM và các cơ quan chức năng liên quan chấp thuận bằng văn bản. 
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.