Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CBTT v/v Thay đổi địa chỉ trụ sở Chi nhánh Bình Phước

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ cũ: Quốc lộ 14, Khu phố Phú Thanh, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Địa chỉ mới: Quốc lộ 14, Khu phố Phú Thanh, Phường Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Thời điểm thực hiện việc thay đổi:

Sacombank sẽ thông báo ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Bình Phước và các cơ quan chức năng liên quan chấp thuận bằng văn bản.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.