Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CBTT v/v chuyển địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Chu Lai (trực thuộc Chi nhánh Quảng Nam)

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH QUẢNG NAM – PHÒNG GIAO DỊCH CHU LAI


Địa chỉ cũ: Số 262 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ mới: Số 273 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Thời điểm thực hiện việc thay đổi:

Sacombank sẽ thông báo ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Nam và các cơ quan chức năng liên quan chấp thuận bằng văn bản. 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.