Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CBTT v/v điều chỉnh địa chỉ trụ sở Chi nhánh Thái Bình

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH THÁI BÌNH

Địa chỉ cũ: Số 264 Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ mới: Số 264 Trần Thái Tông, Tổ 42, Phường Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Thời điểm thực hiện việc thay đổi:
Sacombank sẽ thông báo ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Thái Bình và các cơ quan chức năng liên quan chấp thuận bằng văn bản. 
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.