Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CBTT về việc chuyển địa điểm trụ sở Phòng giao dịch An Phú (trực thuộc Chi nhánh Quận 2)

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH QUẬN 2 - PHÒNG GIAO DỊCH AN PHÚ


Địa chỉ cũ: Số 27 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM.
Địa chỉ mới: Số 50 Trần Não, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM.
Thời điểm thực hiện việc thay đổi:
Sacombank sẽ thông báo ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh TP.HCM và các cơ quan chức năng liên quan chấp thuận bằng văn bản. 
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.