Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chuyển địa điểm và đổi tên gọi Phòng giao dịch Nguyễn Thái Bình (trực thuộc Chi nhánh Sài Gòn)

Tên gọi và địa điểm cũ

Tên gọi và địa điểm mới

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CHI NHÁNH SÀI GÒN

PHÒNG GIAO DỊCH NGUYỄN THÁI BÌNH

Số 132 Nguyễn Thái Bình,Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CHI NHÁNH THỦ ĐỨC

PHÒNG GIAO DỊCH BÌNH CHIỂU

Số 915 Tỉnh lộ 43, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Thời điểm thực hiện việc thay đổi:

Sacombank sẽ thông báo ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh TP.HCM và các cơ quan chức năng liên quan chấp thuận bằng văn bản.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.