Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đổi tên gọi và Chi nhánh quản lý Phòng giao dịch Hòa Hưng (trực thuộc Chi nhánh Điện Biên Phủ)

Tên gọi và Chi nhánh quản lý cũ

Tên gọi và Chi nhánh quản lý mới

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ

PHÒNG GIAO DỊCH HÒA HƯNG

Số 35 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP.HCM

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CHI NHÁNH NGUYỄN VĂN TRỖI

PHÒNG GIAO DỊCH HÒA HƯNG

Số 35 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP.HCM

Thời điểm thực hiện việc thay đổi:

Sacombank sẽ thông báo ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh TP.HCM và các cơ quan chức năng liên quan chấp thuận bằng văn bản.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.