Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông Báo Thu Giữ Tài Sản

Chi nhánh Đống Đa

  • Thư ngỏ chào cung cấp dịch vụ bán đấu giá (Xem thư)

Chi nhánh Đắk Nông

  • Thông báo bán đấu giá tài sản Khách hàng Trần Thị Hải (Xem thông báo)
  • Thông báo bán đấu giá tài sản Khách hàng Dương Văn Hưởng (Xem thông báo)
  • Thông báo bán đấu giá tài sản Khách hàng Nguyễn Văn Loan (Xem thông báo)
  • Thông báo bán đấu giá tài sản Khách hàng Trương Quốc Huy (Xem thông báo)

Trung tâm xử lý nợ

  • Thông báo bán đấu giá tài sản Số 2 Tây Thạnh(Xem thông báo)
  • Thông báo bán đấu giá tài sản Số 26 đường 281 Lý Thường Kiệt(Xem thông báo)
  • Thông báo bán đấu giá tài sản Số 43 Nguyễn Văn Giai(Xem thông báo)