Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông Báo Thu Giữ Tài Sản

Bán đấu giá căn hộ thuộc dự án XI GRAND COURT

Chi nhánh Bình Định

 • Thông báo bán đấu giá tài sản Khách hàng Công ty TNHH Hiệp Phát (Xem thông báo)

Chi nhánh Đống Đa

 • Thư ngỏ chào cung cấp dịch vụ bán đấu giá (Xem thư)

Chi nhánh Đắk Nông

 • Thông báo bán đấu giá tài sản Khách hàng Nguyễn Thị Nữ (Xem thông báo)
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Khách hàng Phạm Ngọc Chiến (Xem thông báo)
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Khách hàng Trần Thị Hải (Xem thông báo)
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Khách hàng Dương Văn Hưởng (Xem thông báo)
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Khách hàng Nguyễn Văn Loan (Xem thông báo)
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Khách hàng Trương Quốc Huy (Xem thông báo)
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Khách hàng Lê Kiêu Tính (Xem thông báo)
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Khách hàng Phạm Quang Dự(Xem thông báo)
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Khách hàng Nguyễn Thị Tâm(Xem thông báo)
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Khách hàng Trần Công Cần(Xem thông báo)
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Khách hàng Nguyễn Thị Hồng(Xem thông báo)
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Khách hàng Võ Thị Xoanh(Xem thông báo)

Trung tâm xử lý nợ

 • Thông báo bán đấu giá tài sản Số 2 Tây Thạnh(Xem thông báo)
Chatbot embed