Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông Báo Thu Giữ Tài Sản

Trung tâm Xử Lý Nợ

Khách hàng: Công ty TNHH Quốc Tế Thiên Thanh/Công ty TNHH Tập Đoàn Thiên Thanh/ Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch Vụ Xây dựng Phú Nguyễn.../ Ông Phạm Công Danh và bà Quách Thị Kim Chi

Khu vực miền Bắc

Chi nhánh Hải Dương

  • Khách hàng: Ông/Bà Đinh Văn Huy – Lê Thị Cao ( Địa chỉ: 1/18/60 Phan Đình Phùng, P. Cẩm Thượng, Tp.Hải Dương ) (Xem Thông báo)