Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo v/v thay đổi thông tin của người nội bộ là Ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank

I. THÔNG TIN ĐÃ CUNG CẤP:
Họ và tên: DƯƠNG CÔNG MINH
Chức vụ:
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Him Lam
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dụng cụ Thể thao Bảo Long 
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Xín Mần
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt
Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

II. THÔNG TIN SAU THAY ĐỔI:
Họ và tên: DƯƠNG CÔNG MINH
    Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín