Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 Tin thị trường

Tin mới nhất

Bản tin kinh tế tài chính ngày 17.5.2017

Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung Luật các TCTD mà Chính phủ sẽ trình Quốc hội đã quy định rõ hơn về việc miễn trách nhiệm pháp lý đối với các cá nhân được cử tham gia xử lý TCTD yếu kém. Đối tượng này bao gồm cán bộ, công chức, thành viên Ban kiểm soát đặc biệt, người của TCTD được NHNN chỉ định tham gia thực hiện phương án cơ cấu.

Tin tức