Khi mọi người đủ mạnh mẽ để vượt qua cái tôi, sự ích kỷ và những giới hạn của bản thân, cùng nhau nhìn về một hướng thì mọi việc sẽ đều có kết quả như mong đợi

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Sacombank

Xem thêm

Chatbot embed