Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bảo lãnh trong và ngoài nước

Tiện ích

 • Thời hạn bảo lãnh phù hợp với nhu cầu của Quý Khách hàng.
 • Loại tiền bảo lãnh đa dạng và phù hợp với luật pháp về quản lý ngoại hối.
 • Mục đích bảo lãnh đa dạng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bảo lãnh.
 • Đa dạng hình thức ký quỹ, đảm bảo với tỷ lệ khác nhau.
 • Sacombank có thể bảo lãnh cho nghĩa vụ mà nhiều Khách hàng cùng tham gia và chịu trách nhiệm trên cơ sở hợp đồng liên đới trách nhiệm của các Khách hàng.
 • Quý Khách hàng có thể tu chỉnh số tiền hoặc tăng Thời hạn bảo lãnh để phù hợp với nhu cầu của mình với thủ tục nhanh chóng và dễ dàng.
 • Tăng cuờng mức độ tin cậy của các đối tác trong việc thực hiện các nghĩa vụ cũng như gia tăng khả năng thắng thầu.

Đặc tính

 • Thông qua nghiệp vụ Bảo lãnh, Sacombank sẽ phát hành cam kết dưới hình thức văn bản về việc Sacombank sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với Bên nhận bảo lãnh.
 • Sacombank thực hiện các loại bảo lãnh sau:
  • Bảo lãnh thanh toán.
  • Bảo lãnh dự thầu.
  • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
  • Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm/bảo lãnh bảo hành.
  • Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước.
  • Bảo lãnh vay vốn.
  • Bảo lãnh đối ứng.
  • Xác nhận bảo lãnh
  • Đồng bảo lãnh.
  • Phát hành thư tín dụng dự phòng
  • Các loại bảo lãnh khác phù hợp quy định pháp luật và thông lệ quốc tế.
 • Thời hạn bảo lãnh: Khách hàng và Sacombank thoả thuận thời hạn bảo lãnh phù hợp nhu cầu khách hàng, hồ sơ, tài liệu liên quan đến mục đích bảo lãnh và các quy định có liên quan.
 • Loại tiền bảo lãnh: VND, ngoại tệ.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh.
 • Hình thức phát hành bảo lãnh:
  • Phát hành thư bảo lãnh, xác nhận bảo lãnh.
  • Ký xác nhận bảo lãnh trên các hối phiếu, lệnh phiếu.
  • Và các hình thức khác theo quy định.
 • Phương thức bảo lãnh: từng lần và hạn mức.

Đặc tính và thủ tục

 • Đối tượng khách hàng: các tổ chức thuộc tất cả các thành phần kinh tế đang hoạt động kinh doanh hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Đề nghị cấp bảo lãnh cho các nghĩa vụ hợp pháp.
 • Có Tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ bảo lãnh
 • Có tình hình tài chính rõ ràng lành mạnh.

Chương trình Tra cứu

Đăng ký ngay
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi thắc mắc của bạn sẽ được nhân viên Sacombank tư vấn và hỗ trợ.
Gọi cho chúng tôi 1900 5555 88
Sacombank sẵn sàng hỗ trợ 24/7