Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp số tài khoản qua sở kế hoạch đầu tư

Tiện ích

  • Doanh nghiệp được cấp tài khoản ngay khi xin phép thành lập.
  • Đăng ký thông tin tài khoản cho cơ quan thẩm quyền (thuế, sở kế hoạch đầu tư) 01 lần ngay tại thời điểm xin phép thành lập.

Đặc tính

  • Ngay khi doanh nghiệp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên Sở Kế Hoạch & Đầu Tư sẽ được Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp tài khoản (thông qua việc liên kết cấp tài khoản với Ngân hàng).
  • Tài khoản chỉ có hiệu lực trong vòng 30 ngày và chỉ có thể sử dụng khi doanh nghiệp kích hoạt tài khoản tại Ngân hàng.
  • Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Doanh nghiệp đến Ngân hàng kích hoạt tài khoản để sử dụng.

Điều kiện và thủ tục

  • Cấp tài khoản trên Sở Kế Hoạch & Đầu Tư: Doanh nghiệp mới thành lập.
  • Kích hoạt tài khoản: khi được Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Đăng ký ngay
Hỗ trợ trực tuyến
Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ mọi thắc mắc của bạn.
Gọi cho chúng tôi 1900 5555 88
Sacombank sẵn sàng hỗ trợ 24/7
Chatbot embed