Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dịch vụ tài khoản trung tâm

Tiện ích

 • Đơn giản hóa việc quản lý nhiều tài khoản riêng lẻ.
 • Tăng hiệu quả sử dụng tiền nhàn rỗi.
 • Giảm lãi vay thấu chi ngân hàng.
 • Giảm chi phí giao dịch và chi phí hành chính.
 • Duy trì quyền kiểm soát.

Đặc tính

 • Sacombank đảm bảo cho doanh nghiệp duy trì số dư tối đa cần thiết trên các tài khoản thanh toán của đơn vị thành viên theo yêu cầu.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp tập trung vốn từ nhiều tài khoản phụ về một tài khoản chính cho các mục đầu tư.
 • Loại tiền: VNĐ.
 • Lãi suất: được hưởng lãi suất không kỳ hạn.
 • Chu kỳ thanh toán: 8h, 11h, 14h, 17h và chu kỳ cuối ngày.

Điều kiện và thủ tục

 • Khách hàng có từ 2 tài khoản thanh toán và đăng ký sử dụng dịch vụ tại Sacombank.
Đăng ký ngay
Hỗ trợ trực tuyến
Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ mọi thắc mắc của bạn.
Gọi cho chúng tôi 1900 5555 88
Sacombank sẵn sàng hỗ trợ 24/7
Chatbot embed