Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mua bán lẻ Trái phiếu

Mua bán lẻ Trái phiếu Chính phủ (Retail bond)

Khách hàng có nhu cầu tìm kiếm kênh đầu tư mới, an toàn, nhằm đa dạng hóa và giảm thiểu rủi ro danh mục đầu tư của mình hoặc muốn nhận được nguồn thu nhập ổn định với thời điểm dòng tiền về được xác định rõ trong tương lai. Đầu tư vào Trái phiếu Chính phủ là một trong những giải pháp ưu việt cho nhu cầu đầu tư tài chính của khách hàng.
Chi tiết
Chatbot embed