Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Biểu mẫu

Biểu mẫu

Biểu mẫu Dịch vụ Doanh Nghiệp

Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản

Vui lòng xem tại đây .

Giấy đề nghị kiêm hợp đồng đăng ký và sử dụng dịch vụ

Vui lòng xem tại đây .

Phiếu đăng ký/thay đổi sử dụng dịch vụ Sacombank Ebanking

Vui lòng xem tại đây .

Giấy ủy quyền

Vui lòng xem tại đây .

Thanh toán quốc tế

Vui lòng tải Giấy đề nghị tu chỉnh/tra soát/hủy/gia hạn hồ sơ tại đây .
Vui lòng tải Giấy đề nghị mở LC tại đây .
Vui lòng tải Đề nghị ký hậu/phát hành thư bảo lãnh nhận hàng tại đây .
Vui lòng tải Phiếu xuất trình chứng từ xuất khẩu tại đây .
Vui lòng tải Lệnh chuyển tiền tại đây.

Đăng ký nhanh

Vui lòng đăng ký tại đây .
Chatbot embed