Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ cấu tổ chức
Sơ đồ tổ chức
SDTCVi.jpg
Untitled 1
Cập nhật lúc 13:38, 25/10/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,280 22,300 22,370
AUD 16,897 16,927 17,156
CAD 16,611 16,678 16,827
CHF 22,189 22,314 22,605
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 13:38, 25/10/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,360,000 3,460,000
XAU 3,558,000 3,568,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Chi nhánh