Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh toán hóa đơn

Chủ động thanh toán hóa đơn tại quầy hoặc ủy quyền cho Ngân hàng tự động thanh toán khi đến kỳ

Ủy thác thanh toán hóa đơn tự động

Ủy quyền cho Ngân hàng thanh toán hóa đơn tự động định kỳ
Chi tiết

Thanh toán hóa đơn tại quầy

Thanh toán hóa đơn nhanh chóng tại tất cả các điểm giao dịch của Sacombank trên toàn quốc.
Chi tiết
Chatbot embed