Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ cấu tổ chức
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:26, 27/10/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,285 22,305 22,370
AUD 16,903 16,934 17,162
CAD 16,541 16,607 16,755
CHF 22,198 22,323 22,614
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:26, 27/10/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,380,000 3,480,000
XAU 3,559,000 3,569,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng