Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hỗ trợ

Chuyên mục hỗ trợ

Thông báo - Sản phẩm Thẻ

Sacombank tiếp tục áp dụng mức thanh toán tối thiểu dư nợ thẻ tín dụng

​Từ ngày 05/02/2021, Sacombank tiếp tục áp dụng mức thanh toán tối thiểu đối với thẻ tín dụng là 2% dư nợ cuối kỳ (tối thiểu 100.000 VND) cộng với khoản nợ quá hạn và khoản vượt hạn mức tín dụng.

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng 24/7 số 1900 5555 88 hoặc email: ask@sacombank.com.


Sacombank áp dụng chính sách ưu đãi phí mới đối với Thẻ thanh toán Napas

​Từ ngày 16/08/2021 đến ngày 30/12/2021, Sacombank sẽ áp dụng chính sách ưu đãi phí mới đối với Thẻ thanh toán Napas (bao gồm thẻ liên kết), cụ thể như sau:

Loại phí

Hiện tại

Điều chỉnh

Rút tiền mặt tại ATM ngoài hệ thống

2.500 VND

2.335 VND

Phí chuyển khoản liên ngân hàng (IBFT) tại ATM Sacombank

5.000 VND

Miễn phí

Tra cứu giao dịch tại ATM khác

500 VND

Miễn phí

Phí chuyển khoản trong hệ thống tại ATM Sacombank

2.000 VND

Miễn phí

Phí chuyển khoản trong hệ thống tại ATM Napas

2.500 VND

Miễn phí

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline 1900 5555 88 l (028) 3526 6060 hoặc email ask@sacombank.com.


Thông báo thay đổi khoản thanh toán thẻ tín dụng tối thiểu

​Từ ngày 05/09/2021 – 30/12/2021, Sacombank thông báo giảm tỉ lệ và khoản thanh toán tối thiểu đối với thẻ tín dụng, cụ thể như sau: 

- Loại thẻ áp dụng: thẻ tín dụng cá nhân (đối với thẻ liên kết chỉ áp dụng thẻ liên kết Sacombank Tiki, thẻ liên kết Sacombank Vietnam Airlines) và thẻ tín dụng doanh nghiệp. 
- Mức phí điều chỉnh:
Hiện tại
Điều chỉnh 
2% dư nợ cuối kỳ  
(tối thiểu 100.000 VND) 

 Đối với thẻ Visa Infinite, Visa Business & Visa Corporate Platinum số tiền tối thiểu là 1.000.000 VND 

​1% dư nợ cuối kỳ  
(tối thiểu 50.000 VND)
  

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng 24/7 số 1900 5555 88 hoặc email: ask@sacombank.com.

Kể từ ngày 05/06/2020, Sacombank sẽ thay đổi biểu phí thẻ


Kể từ ngày 05/06/2020, Sacombank sẽ thay đổi biểu phí thẻ như sau:

Loại phí Mức phí
Hiện tại Điều chỉnh
Phí thường niên thẻ chính/ thẻ phụ (thẻ thanh toán Mastercard)249.000 VND149.000 VND
Phí rút tiền tại ATM Sacombank (thẻ thanh toán Mastercard)1.000 VNDMiễn phí
Phí thay đổi loại thẻ (Visa Signature/ Visa Infinite/ Mastercard World)-200.000 VND

(-): Không phát sinh dịch vụ này.

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ: 1900 5555 88 l (028) 3526 6060 hoặc email ask@sacombank.com 


Kể từ ngày 31/08/2020, Sacombank sẽ thay đổi một số nội dung liên quan đến sản phẩm thẻ như sau

Nội dungHiện tạiĐiều chỉnh
Phí rút tiền mặt tại ATM/POS Sacombank tại Việt Nam đối với thẻ tín dụng nội địa (Napas)Miễn phí0,5% (Tối thiểu 10.000 VND)
Khoản thanh toán tối thiểu cho thẻ tín dụng

2% dư nợ cuối kỳ (Min 100.000 VND)

(Cộng với khoản nợ quá hạn & khoản vượt hạn mức tín dụng).

Chỉ áp dụng đến 30/08/2020.

2% dư nợ cuối kỳ (Min 100.000 VND)

(Cộng với khoản nợ quá hạn & khoản vượt hạn mức tín dụng).

Gia hạn áp dụng đến 31/01/2021.


Sacombank ngưng gửi thông báo giao dịch giấy qua bưu điện

​Nhằm góp phần xây dựng môi trường xanh, Sacombank ngưng gửi bản giấy thông báo giao dịch (TBGD) thẻ tín dụng qua đường bưu điện. Thay vào đó, Quý khách sẽ nhận TBGD qua hình thức thư điện tử (Email) hoặc có thể tra cứu trên ứng dụng Sacombank Pay.

 • Trường hợp Quý khách chưa đăng ký Email / tải Sacombank Pay, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng 24/7 số 1900 5555 88 / (028) 3526 6060 hoặc email ask@sacombank.com để được hỗ trợ.
 • Trường hợp Quý khách yêu cầu nhận TBGD giấy với hình thức chuyển phát đảm bảo theo biểu phí tại đây, vui lòng đăng ký tại Chi nhánh/Phòng giao dịch Sacombank hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng 24/7.
* Sacombank Pay là ứng dụng quản lý tài chính toàn diện. Để tải Sacombank Pay, vui lòng:


Sacombank điều chỉnh mức phí xử lý giao dịch nước ngoài từ 06/04/2021

​Từ ngày 06/04/2021, Sacombank sẽ điều chỉnh mức phí xử lý giao dịch nước ngoài tối thiểu đối với giao dịch thanh toán của thẻ quốc tế Sacombank như sau:

​Hiện tại
Điều chỉnh 
Phí xử lí giao dịch nước ngoài
0,8% số tiền giao dịch 
(tối thiểu 2.000 VND
Phí xử lí giao dịch nước ngoài
0,8% số tiền giao dịch 
(tối thiểu 10.000 VND)

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline 1900 5555 88 l (028) 3526 6060 hoặc email ask@sacombank.com.

Ngưng phát hành thẻ tín dụng quốc tế Sacombank Visa Parkson Privilege (Visa Parkson) và chuyển đổi thẻ tín dụng quốc tế Visa Parkson sang thẻ tín dụng quốc tế Sacombank khác.

​Từ ngày 01/01/2016, chương trình hợp tác giữa Sacombank và Parkson sẽ kết thúc. Theo đó, Ngân hàng sẽ ngưng phát  hành thẻ tín dụng quốc tế đồng thương hiệu Sacombank Visa Parkson Privilege.  Chi tiết thông tin về việc chuyển đổi thẻ tín Visa Parkson như sau:
 1. Thời gian thực hiện chuyển đổi: Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016.
 2. Hình thức chuyển đổi: Ngân hàng sẽ liên hệ chủ thẻ để hướng dẫn chi tiết theo mục 3
 3. Nội dung chuyển đổi:
  a.  Đối tượng 1: Chủ thẻ đồng sở hữu thẻ tín dụng quốc tế Visa Parkson và thẻ tín dụng quốc tế khác:
  1. Cách 1: 
   • Thanh lý thẻ tín dụng quốc tế Visa Parkson
   • Dư nợ, điểm tích lũy trên thẻ Visa Parkson sẽ được chuyển sang thẻ tín dụng quốc tế hiện hữu
   • Miễn phí chuyển đổi sang thẻ hiện hữu
   • Phí thường niên sẽ được thu theo mức biểu phí và thời điểm phát hành của thẻ tín dụng quốc tế hiện hữu. 
  2. Cách 2: 
   • Thay đổi thẻ Visa Parkson sang thẻ tín dụng quốc tế Visa khác. 
   • Dư nợ, điểm tích lũy trên thẻ Visa Parkson sẽ tự động chuyển qua thẻ mới.
   • Miễn phí chuyển đổi sang thẻ mới
   • Phí thường niên sẽ được thu theo biểu phí thẻ mới vào tháng phát hành thẻ Visa Parkson. 
   • Ví dụ: Chủ thẻ sử dụng thẻ Visa Parkson từ tháng 10/2014. Ngày 15/01/2016, KH thay đổi sang thẻ Visa Gold. Theo đó, phí thường niên thẻ năm 2016 sẽ được thu vào tháng 10/2016.

  ​​​b.  Đối tượng 2: Chủ thẻ chỉ sở hữu thẻ tín dụng quốc tế Visa Parkson: Tương tư như cách 2 mục a

 4. Lưu ý:
  • Đối với chủ thẻ có đăng ký thẻ thành viên Parkson hợp lệ: Điểm tích lũy từ giao dịch trên thẻ Visa Parkson do Sacombank tặng sẽ được tính cho các giao dịch bút toán về hệ thống ngân hàng đến hết ngày 31/12/2015. Số điểm này sẽ được quy đổi sang điểm thưởng Sacombank theo tỷ lệ 1 điểm tích lũy Parkson = 27 điểm thưởng của chương trình Thế giới điểm thưởng
  • Đối với tất cả chủ thẻ Parkson: Giao dịch được thực hiện trên thẻ Visa Parkson và được bút toán về hệ thống ngân hàng từ ngày 01/01/2016 sẽ được tích lũy theo tỷ lệ 1.000đ giao dịch = 1.3 điểm thưởng của chương trình Thế giới điểm thưởng. Sau khi chuyển đổi sang sản phẩm thẻ mới, tỷ lệ quy đổi điểm thưởng sẽ được tích lũy theo hạng thẻ mới của Quý khách để tham gia đổi quà chương trình Thế giới điểm thưởng. Vui lòng tham khảo tại đây ​
  • Thanh toán dư nợ: Trong thời gian chuyển đổi, chủ thẻ vẫn thanh toán dư nợ vào thẻ Visa Parkson cho đến khi toàn bộ dư nợ thẻ Parkson được chuyển qua thẻ mới
  • Tính năng giao dịch của thẻ: Không thay đổi.
  • Trường hợp chủ thẻ không có nhu cầu chuyển đổi thẻ Visa Parkson sang thẻ tín dụng Visa khác hoặc chuyển nợ sang thẻ tín dụng quốc tế hiện hữu, , Ngân hàng sẽ tiến hành thanh lý thẻ theo yêu cầu từ chủ thẻ và chủ thẻ phải thanh toán toàn bộ dư nợ còn lại trên thẻ theo kì hạn thanh toán.​
  • Đến hết ngày 31/03/2016, trường hợp chủ thẻ chưa chuyển đổi thẻ Visa Parkson, Ngân hàng sẽ tiến hành thanh lý thẻ theo quy trình hiện hành và chủ thẻ phải thanh toán toàn bộ dư nợ còn lại trên thẻ theo kì hạn thanh toán.
Mọi thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ TT DVKH 24/07 1900 5555 88

Không áp dụng chương trình “Thế giới điểm thưởng” cho giao dịch thanh toán các loại hình hóa đơn

Từ ngày 12/12/2015, giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế Sacombank cho các loại hình hóa đơn (điện, nước…) sẽ không được tích lũy điểm thưởng theo chương trình “Thế Giới Điểm Thưởng
Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ Trung Tâm Dịch vụ khách hàng 24x7:

Ngưng chức năng nạp tiền vào thẻ trả trước quốc tế MasterCard* do Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) phát hành

Kể từ ngày 21/12/2015, Sacombank sẽ ngưng chức năng nạp tiền vào thẻ trả trước quốc tế MasterCard* do Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) phát hành.

Nếu Quý khách có nhu cầu nạp tiền vào thẻ trả trước, vui lòng đến CN/PGD Sacombank để được tất toán thẻ hiện tại và hoàn trả số dư/cấp MIỄN PHÍ** thẻ trả trước quốc tế Sacombank Visa. Với thẻ này, Quý khách vẫn trải nghiệm đầy đủ các tiện ích của thẻ trả trước quốc tế, đồng thời được giảm giá đến 50% tại các đối tác liên kết của Sacombank.

*Việc ngưng chức năng nạp tiền không làm ảnh hưởng đến các chức năng khác của thẻ.

**Áp dụng từ 15/12/2015 đến 31/01/2016.

Sacombank thay đổi thời hạn sử dụng thẻ trả trước quốc tế & ngưng phát hành mẫu thẻ Love và Tet

Kể từ ngày 04/04/2016, Sacombank thông báo:
 • Thay đổi thời hạn sử dụng thẻ trả trước quốc tế (gồm thẻ Visa All For You, Visa Lucky Gift, UnionPay) thành 2 năm
 • Ngưng phát hành thẻ trả trước Visa Lucky Gift mẫu Love và Tet. Thẻ Visa Lucky Gift mẫu Gift vẫn được phát hành bình thường 
Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ Trung Tâm Dịch Vụ Khách hàng 24x7 số 1900 5555 88 / (08) 3526 6060 hoặc email: ask@sacombank.com

Ngưng gửi thông báo giao dịch thẻ tín dụng Sacombank qua đường bưu điện

Nhằm góp phần xây dựng một môi trường xanh, kể từ ngày 15/09/2016, Sacombank sẽ ngưng gửi bản giấy thông báo giao dịch thẻ tín dụng qua đường bưu điện cho Quý khách. Thay vào đó, Quý khách sẽ nhận chi tiết giao dịch thẻ qua thư điện tử theo email đã đăng ký trước đây với Sacombank. 

Trường hợp Quý khách có nhu cầu cập nhật thêm địa chỉ email khác (bao gồm email của trợ lý/thư ký/người được ủy quyền), chúng tôi sẽ hỗ trợ thực hiện thông qua TT DVKH 24x7 số 1900 5555 88 / (08) 3526 6060 hoặc tại bất kỳ Chi nhánh/Phòng Giao dịch Sacombank.

Chúng tôi rất hân hạnh được tiếp tục phục vụ Quý khách. Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ:
   • 1900 5555 88 / (08) 3526 6060 
   • ask@sacombank.com 

Sacombank áp dụng biểu phí thẻ mới từ 23/12/2016

​Từ ngày 23/12/2016, Sacombank sẽ áp dụng biểu phí thẻ mới với những điểm điều chỉnh bên dưới. Chi tiết, vui lòng tham khảo Biểu phí thẻ đầy đủ tại đây​ hoặc liên hệ Hotline 1900 5555 88. 

ThongBaoQuanTrong.jpg

V/v Sacombank bảo trì và nâng cấp hệ thống Thẻ

Từ 23h00 ngày 17/03/2017 đến 07h00 ngày 18/03/2017, nhằm bảo trì và nâng cấp hệ thống Thẻ, Sacombank tạm ngừng hoạt động tất cả các giao dịch của Thẻ Sacombank và tất cả các kênh chấp nhận Thẻ (bao gồm máy ATM, máy POS, cổng thanh toán điện tử) của Sacombank.
Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ Trung Tâm Dịch Vụ Khách hàng 24x7 số 1900 5555 88 / (08) 3526 6060 hoặc email: ask@sacombank.com​

Sacombank thu phí giao dịch vượt số dư và không áp dụng giao dịch chuyển tiền qua ví điện tử đối với thẻ trả trước quốc tế

​Sacombank trân trọng thông báo đến Quý khách về việc bổ sung phí dịch vụ cho giao dịch trực tuyến và làm rõ định nghĩa về Giao dịch thanh toán đối với Thẻ trả trước vô danh Quốc tế (gồm thẻ vật lý và phi vật lý), cụ thể như sau:
 • Giao dịch thanh toán của Thẻ trả trước vô danh Quốc tế Sacombank không bao gồm giao dịch chuyển/nạp tiền từ thẻ trả trước Quốc tế vô danh vào ví điện tử.
 • Từ 26/07/2017, Sacombank sẽ áp dụng mức phí 5.500 VND/giao dịch(*) đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến (**) không thành công (giao dịch bị từ chối) do thẻ không đủ số dư.
(*) Giao dịch được hiểu: Là một lần Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) gửi yêu cầu chủ thẻ thanh toán cho giao dịch mà ĐVCNT đã cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho chủ thẻ sử dụng trước đó; và/hoặc thẻ không đủ số dư tại thời điểm chủ thẻ thực hiện giao dịch.
(**) Giao dịch thanh toán trực tuyến: Là giao dịch chủ thẻ sử dụng thẻ để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ trực tiếp trên các website của Đơn Vị Chấp Nhận Thẻ có kết nối hệ thống thanh toán trực tuyến.

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ Trung Tâm Dịch Vụ Khách hàng 24x7 số 1900 5555 88 / (028) 3526 6060 hoặc email: ask@sacombank.com.

Sacombank ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán hóa đơn tại ATM Sacombank cho dịch vụ Thanh toán vé máy bay và Thanh toán điện thoại cố định

Từ ngày 19/11/2017, Sacombank ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán hóa đơn tại ATM Sacombank cho các dịch vụ sau: 
 •  Thanh toán vé máy bay
 • Thanh toán điện thoại cố định
Mọi thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ TT DVKH 24/07 1900 5555 88

Sacombank điều chỉnh hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài qua thẻ theo thông tư 26/2017/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước

​Sacombank xin thông báo, kể từ ngày 03/03/2018: hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài qua thẻ tối đa tương đương 30 (ba mươi) triệu đồng Việt Nam trong một ngày/thẻ.

Sacombank điều chỉnh Hợp Đồng Phát Hành Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Doanh Nghiệp

​Sacombank bổ sung Điểm b, Khoản 2, Điều 9  tại Phụ Lục của Hợp Đồng Phát Hành Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Doanh Nghiệp như sau: “Khi hết Thời Hạn Sử Dụng Thẻ, nếu Chủ Thẻ Chính không có thông báo chấm dứt sử dụng Thẻ, Sacombank có quyền (không bao gồm nghĩa vụ) tự động thực hiện gia hạn Thẻ theo quy định hiện hành của Sacombank và đồng thời tự động điều chỉnh thay đổi Thời gian cấp Hạn Mức Tín Dụng tương ứng.” 

Sacombank thu phí xử lý giao dịch nước ngoài (cross border fee)

Từ ngày 04/02/2019, Sacombank sẽ thu phí xử lý giao dịch nước ngoài (cross border fee) là 0.8%/giao dịch (tối thiểu gồm VAT là 2.000 vnd) đối với thẻ quốc tế Sacombank khi thực hiện các giao dịch thanh toán, mua sắm online và/hoặc rút tiền mặt bằng thẻ tại các điểm giao dịch có máy chủ đặt tại nước ngoài.
Vui lòng cập nhật bản mới nhất của Biểu phí thẻ Sacombank tại đây
Mọi thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ TT DVKH 24/07 1900 5555 88
 

Kể từ ngày 15/08/2019, lãi suất thẻ tín dụng Sacombank dành cho khách hàng cá nhân sẽ thay đổi

Hạng thẻ Lãi suất hiện tại Lãi suất mới
Vàng/chuẩn (1)2.15%/tháng
2.6%/tháng
Cao cấp (2)2.15%/tháng 2.4%/tháng

Trong đó:
 • Hạng vàng/chuẩn bao gồm thẻ Visa vàng/chuẩn, Mastercard vàng/chuẩn, JCB vàng/chuẩn, UnionPay, Visa Ladies First, Family
 • Hạng cao cấp bao gồm thẻ Visa Infinite, JCB Ultimate, Visa Signature, World Mastercard, Visa Platinum, Visa Platinum Cashback
Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ: 1900 5555 88 l (028) 3526 6060 hoặc email ask@sacombank.com 
Kể từ ngày 29/11/2019, Thẻ tín dụng nội địa Napas sẽ được cập nhật nhiều tính năng mới vượt trội

 • Bảo mật với chip EMV
 • Chạm là thanh toán và không cần kí hóa đơn dưới 1 triệu VND
 • Hạn mức tín dụng tối đa 300 triệu VND
 • Hạn mức rút tiền mặt 100% hạn mức tín dụng
 • Phát hành tối đa 3 thẻ phụ 
 • Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ: 1900 5555 88 l (028) 3526 6060 hoặc email ask@sacombank.com


Kể từ ngày 04/02/2020, Sacombank thay đổi thời hạn sử dụng thẻ tín dụng.

Kể từ ngày 23/03/2020, Sacombank thay đổi thời hạn sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng và thẻ Priority Pass từ 3 năm lên 5 năm.
Đối tượng áp dụng: Các chủ thẻ tín dụng Sacombank (mới mở thẻ/thanh lý thẻ mở mới/gia hạn/thay thế thẻ).


Thông báo Điều chỉnh phạm vi sử dụng của thẻ trả trước vô danh

​Kể từ ngày 01/04/2020, theo thông tư số 28/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, thẻ trả trước vô danh chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hợp pháp qua thiết bị chấp nhận thẻ tại Việt Nam, không được sử dụng để thực hiện giao dịch trên môi trường Internet (E-commerce) và ứng dụng di động (Sacombank Pay).

Sacombank thay đổi phí rút tiền mặt thẻ Sacombank JCB

Kể từ ngày 31/03/2020, phí rút tiền mặt tại ATM/POS Sacombank ở Việt Nam là 2% (tối thiểu 20.000 VND).
Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank JCB hạng Classic và Gold (mới phát hành hoặc được gia hạn).Kể từ kỳ Thông báo giao dịch (TBGD) 30/04/2020 đến hết kỳ TBGD 30/08/2020, Sacombank thông báo giảm số tiền thanh toán tối thiểu.

​Với mong muốn được đồng hành và hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid -19, từ kỳ TBGD 30/04/2020, Sacombank sẽ điều chỉnh số tiền thanh toán thẻ tín dụng tối thiểu giảm từ 5% xuống 2%

Đối tượng: Các chủ thẻ tín dụng cá nhân, doanh nghiệp


Sacombank triển khai Yêu cầu dịch vụ thẻ trên máy ATM Sacombank ( 01/01/2016)

​ Kể từ ngày 01/01/2016: Sacombank triển khai Yêu cầu dịch vụ thẻ trên máy ATM Sacombank:
Bước 1: Nhấm phím số 9 trên bàn phím của máy ATM Sacombank  và chọn Ngôn ngữ giao dịch.
Bước 2: Nhập số Điện thoại di động.
Bước 3: Nhập số Chứng minh nhân dân. 
Bước 4: Nhập chọn loại yêu cầu, bao gồm:
Đăng ký mở thẻ
Cấp lại PIN
Gửi lại TBGD qua email
Đổi điểm thưởng
Thay đổi hạn mức thẻ
Gia hạn thẻ/thay thế thẻ.
Bước 5: Xác nhận yêu cầu đã chọn. 
Bước 6: ATM thông báo đã tiếp nhận yêu cầu và nhân viên Sacombank sẽ liên hệ với khách hàng trong vòng 2 ngày làm việc. 
Mọi thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ TT DVKH 24/07 1900 5555 88

Danh sách khách hàng nhận giải Chương trình khuyến mãi "Quà tặng tháng 10" (16/10-31/10)

Xem Dách sách tại đây

Tạm ngưng các giao dịch Thẻ thanh toán & Tài khoản thanh toán ngày 25 và 26/07/2015

Kể từ 23h00 Thứ Bảy, ngày 25/07/2015 đến 6h30 Chủ Nhật, ngày 26/07/2015, Sacombank sẽ tạm ngưng tất cả giao dịch liên quan đến thẻ thanh toán và tài khoản thanh toán để thực hiện việc nâng cấp hệ thống:

 • Giao dịch thẻ thanh toán (gồm thẻ Plus, Visa debit, UnionPay debit và các thẻ thanh toán khác) trên Internet và mạng lưới ATM/POS của Sacombank và Ngân hàng khác.
 • Giao dịch chuyển khoản, thanh toán... trên tất cả các kênh Internet Banking, Mobile Banking

Lưu ý: Thẻ tín dụng, thẻ trả trước vẫn hoạt động bình thường.

Mọi thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch của Sacombank hoặc gọi TT DVKH 24/7 số 1900 5555 88 / (+84-8) 3526 6060 hoặc email ask@sacombank.com

Danh sách Khách hàng nhận thưởng CTKM “Chuyển tiền đến thẻ Visa” (02/02 – 29/03/2015)

Tăng ngày miễn lãi và thời hạn thanh toán thẻ tín dụng Sacombank

Chương trình cộng tác viên bán thẻ Sacombank


Thay đổi ngày lập Thông báo giao dịch thẻ tín dụng (ngày 20 chuyển sang ngày 22)

Kể từ tháng 08/2013, các thẻ tín dụng Sacombank có thông báo giao dịch được lập vào ngày 20 hàng tháng sẽ chuyển thành ngày 22 hàng tháng.
Thời hạn thanh toán dư nợ thẻ tín dụng là 15 ngày kể từ ngày lập thông báo giao dịch.
Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Trung tâm DVKH số 1900 5555 88 l (08) 3526 6060 hoặc email: ask@sacombank.com

Sacombank triển khai SỐ TÀI KHOẢN THẺ TÍN DỤNG từ 20/09/2013

Nhằm đảm bảo an toàn tối đa thông tin thẻ tín dụng Sacombank của khách hàng đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn PCI DSS về bảo mật theo quy định của các tổ chức thẻ quốc tế, từ ngày 20/09/2013, Sacombank cung cấp thêm SỐ TÀI KHOẢN THẺ cho thẻ tín dụng.

Theo đó, chủ thẻ tín dụng Sacombank sẽ dùng SỐ TÀI KHOẢN THẺ (gồm 10 số) thay cho Số Thẻ Tín Dụng (16 số) để thanh toán dư nợ thẻ tín dụng tại hệ thống Sacombank (ở các Chi nhánh/Phòng giao dịch/ATM hoặc qua dịch vụ Internet Banking/mPlus mobileBanking) và các ngân hàng khác.

SỐ TÀI KHOẢN THẺ sẽ được cung cấp trên Thông Báo Giao Dịch thẻ tín dụng gửi đến cho chủ thẻ hàng tháng.Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm DVKH số 1900 5555 88 hoặc (08) 3526 6060, hoặc email: ask@sacombank.com

Ưu đãi về lãi suất và hạn mức rút tiền mặt cho chủ thẻ tín dụng Sacombank

Sacombank ưu đãi về lãi suất và hạn mức rút tiền mặt dành cho các khách hàng đăng ký mở thẻ tín dụng* từ ngày 01/03/2014 như sau:
 • Lãi suất: 1.92%/tháng
 • Hạn mức rút tiền mặt: 70% hạn mức tín dụng
*Ưu đãi áp dụng khi khách hàng thoả các điều kiện cấp thẻ sau:
 • Cá nhân được bảo lãnh bởi doanh nghiệp có quan hệ tiền gửi thanh toán
 • Cá nhân được bảo lãnh bởi doanh nghiệp có quan hệ tín dụng
 • Cá nhân được vay vốn tại Chi nhánh
 • Cá nhân đang có dư nợ tại Chi nhánh
 • Khách hàng VIP cá nhân và doanh nghiệp của Ngân hàng
 • Khách hàng của Dịch vụ Ngân hàng cao cấp
 • Hình thức thế chấp
 • Không áp dụng khi đăng ký thẻ tín dụng Visa Infinite, thẻ tín dụng Doanh Nghiệp
Đối với khách hàng đã mở thẻ trước ngày 01/03/2014 theo các điều kiện cấp thẻ trên, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi về lãi suất và hạn mức rút tiền mặt từ ngày 28/03/2014.

Thanh toán thuê bao trả sau Vinaphone tại ATM Sacombank

Từ 20/03/2014, Sacombank chính thức triển khai cho thanh toán thuê bao trả sau Vinaphone tại tất cả ATM Sacombank trên toàn quốc.
Chi tiết, vui lòng xem tại đây

Lưu ý khi giao dịch trực tuyến bằng thẻ

Thời gian qua, các phương tiện truyền thông đưa tin về lỗi bảo mật công nghệ có tên OpenSSL Heart Bleed* đe dọa tài khoản giao dịch trực tuyến. Lỗi này cho phép tin tặc (Hacker) đánh cắp thông tin tài khoản/thẻ khi giao dịch trên các trang web bị lỗi OpenSSL Heart Bleed.
Sacombank khuyến cáo Quý khách nên thay đổi mật khẩu & kiểm tra thông tin cá nhân trên các website bán hàng trực tuyến. Quý khách có thể chủ động kiểm tra tình trạng website bằng cách bấm vào đường dẫn http://sslscan.bkav.com.vn  và làm theo hướng dẫn.

*OpenSSL là thư viện phần mềm mã nguồn mở bảo mật phổ biến nhất, được sử dụng cho các trang web và dịch vụ trực tuyến trên mạng Internet

Thay đổi phí rút tiền của thẻ thanh toán Sacombank Visa Debit từ 21/03/2014

Từ 21/03/2014, phí rút tiền của thẻ thanh toán Sacombank Visa Debit thay đổi như sau:
 • Tại ATM Sacombank: 1.000đ/giao dịch (miễn phí rút tiền dành cho thẻ thuộc chính sách chi lương)
 • Tại ATM thuộc mạng lưới Visa của ngân hàng trong nước: 6.000đ/giao dịch  
Vui lòng tham khảo biểu phí mới nhất tại đây.

Cảnh báo mất thông tin thẻ từ website Facebook giả

Thời gian gần đây đã xảy ra vụ việc kẻ gian tạo ra website giả mạo có giao diện giống hệt của Facebook để chiếm đoạt tài khoản Facebook và thông tin thẻ của khách hàng. Cụ thể, tin tặc gởi cảnh báo giả, mạo danh Facebook thông báo tài khoản Facebook của khách hàng bị khóa, yêu cầu bấm vào link và cung cấp thông tin thẻ của khách hàng để tiếp tục sử dụng Facebook. Thực tế link này sẽ chuyển hướng đến một site đăng nhập giả mạo giống hệt trang đăng nhập mặc định của Facebook. Nếu thực hiện theo, các thông tin cá nhân gồm tên đăng nhập, mật khẩu sẽ bị gửi về cho tin tặc, thẻ của khách hàng sẽ phát sinh các giao dịch gian lận.  

Nhằm tránh các hành vi lừa đảo trên, chủ thẻ vui lòng lưu ý:
 • Thường xuyên thay đổi Password tài khoản Facebook
 • Tuyệt đối không nhấp vào bất kỳ đường dẫn nào đến Facebook để cung cấp hay cập nhật thông tin cá nhân
 • Truy cập trực tiếp bằng cách gõ tên website của Facebook: https://facebook.com/
 • Không nên click vào các đường dẫn lạ, các ứng dụng và thông tin trúng thưởng được chia sẻ hay được gửi qua Facebook
 • Thường xuyên cập nhật các trình duyệt để vá lỗi
 • Nếu nghi ngờ, liên hệ ngay với Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng 24/7 của Sacombank theo số 1900 5555 88 hoặc (08)35266060 để được giải đáp

Sacombank ngừng phát hành Thẻ Tiện Ích

Kể từ ngày 01/01/2015, Sacombank sẽ ngừng phát hành thẻ trả trước Tiện Ích. Khách hàng đang sử dụng thẻ vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch Sacombank để thay thế sang sản phẩm thẻ khác. Sau thời gian này, Sacombank sẽ tiến hành thanh lý các thẻ Tiện Ích trên hệ thống.
Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng 24x7 số 1900 5555 88.

Thay đổi cách tính điểm thưởng của thẻ tín dụng Visa Parkson Privilege


Thay đổi phí rút tiền mặt tại POS Sacombank của thẻ tín dụng Family

Từ 07/03/2012, Sacombank thông báo thay đổi phí rút tiền mặt tại POS Sacombank của thẻ tín dụng Family như sau:
 • Mức phí cũ: 1%, tối thiểu 10.000 VND
 • Mức phí mới: Miễn phí

Danh sách website chấp nhận thẻ thanh toán nội địa giao dịch online

Chatbot embed