Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Biểu mẫu

Lãi suất

Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng kiêm hợp đồng ( Tải về).

 Điều khoản và Điều kiện sử dụng thẻ

  • Điều khoản và điều kiện thẻ tín dụng ( Tải về)
  • Điều khoản và điều kiện thẻ thanh toán (Tải về)
  • Điều khoản và điều kiện thẻ trả trước (Tải về)
  • Điều khoản và điều kiện thẻ tín dụng Doanh Nghiệp (Tải về)
  • Điều khoản và điều kiện thẻ thanh toán Doanh Nghiệp (Tải về)

 Hướng dẫn sử dụng thẻ

  • Hướng dẫn sử dụng thẻ tín dụng ( Tải về)
  • Hướng dẫn sử dụng thẻ thanh toán (Tải về)
  • Hướng dẫn sử dụng thẻ trả trước ( Tải về )
  • Hướng dẫn sử dụng thẻ an toàn (Tải về)
  • Hướng dẫn sử dụng thẻ tại ATM (Tải về)