Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Biểu mẫu

Lãi suất

Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng kiêm hợp đồng (Tải về)

 Điều khoản và Điều kiện sử dụng thẻ

 • Điều khoản và điều kiện thẻ tín dụng Cá nhân ( Tải về)
 • Điều khoản và điều kiện thẻ ghi nợ (thẻ thanh toán) Cá nhân (Tải về)
 • Điều khoản và điều kiện thẻ trả trước Cá nhân (Tải về)
 • Điều khoản và điều kiện thẻ tín dụng Doanh nghiệp (Tải về)
 • Điều khoản và điều kiện thẻ ghi nợ Doanh nghiệp (Tải về)
 • Giấy đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ doanh nghiệp (Tải về)
 • Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng doanh nghiệp kiêm hợp đồng – Tiếng Việt (Tải về)
 • Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng doanh nghiệp kiêm hợp đồng – Tiếng Anh (Tải về)

 Hướng dẫn sử dụng thẻ

 • Hướng dẫn xác thực khi giao dịch tại ATM ( Tải về)
 • Hướng dẫn sử dụng thẻ tín dụng ( Tải về)
 • Hướng dẫn sử dụng thẻ thanh toán (Tải về)
 • Hướng dẫn sử dụng thẻ trả trước ( Tải về )
 • Hướng dẫn sử dụng thẻ an toàn (Tải về)
 • Hướng dẫn giao dịch tại ATM (Tải về)
 • Cách thức thanh toán dư nợ thẻ tín dụng (Tải về)
 • Hướng dẫn đọc hiểu Thông báo giao dịch thẻ tín dụng (Tải về)
Chatbot embed